Unser Nachwuchs

Langstteich‘s Hot Atlantis - DE

Herzscreening am 25.05.2022 normal
(Klinik Kaiserberg Duisburg-DE, Dr. Jan-Gerd Kresken)
Morgana vun der Lay - LU 


Herzscreening am 25.05.2022 exzellente Werte
(Klinik Kaiserberg Duisburg-DE, Dr. Jan-Gerd Kresken)
Nastasja vun der Lay - LU

Herzschlall folgt Ende 2022

Luxemburg Luxembourg Main Coon Maincoons kaufen kaafen vendre Letzebuerg Lëtzebuerg Züchter in Luxemburg.     www.luxcatclub.lu kitten maine coon kitten züchter